Wydział zamówień publicznych

Kontakt:

tel. 68 459 03 18

Naczelnik wydziału:
Wojciech Babiarczuk

tel. 68 459 03 20

 

 

1. Przedmiot zamówienia jest remont elewacji budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 im. gen. Władysława Andersa zlokalizowanego przy ul. Parafialnej 6 w Nowej Soli, na działce o nr ewid. 352/3 w obrębie 0003.
2. Parametry techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy: 356 m2,
- ilość kondygnacji: 2+poddasze użytkowe,
- długość budynku od ul. Parafialnej: 68,80 m,
- długość budynku od ul. Dąbrowskiego: 14,40 m,
- długość budynku od podwórza szkolnego: 69,05 m,
- wysokość budynku: 14,50 m,
- wysokość od poziomu terenu do gzymsu: 8,20 m.
3. Zakres robót obejmuje:
- oczyszczenie elewacji z cegły klinkierowej;
- uzupełnienie detali architektonicznych i płaszczyzn ceglanych;
- wykonanie docieplenia elewacji tynkowanej we fragmentach tj. wykonanie ryzalitu na całej wysokości elewacji przy wejściu głównym do budynku szkoły oraz ryzalitu zlokalizowanego w elewacji od strony ul. Parafialnej przy oknach klatki schodowej,
- wprowadzenie nowych tynków na budynku;
- wykonanie kolorystyki elewacji budynku;
- wymianie i uzupełnieniu rur spustowych, rynien i opierzeń;
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych i piwnicznych;
- uszczelnienie budynku w strefie przyziemia po zewnętrznym obrysie;
- utwardzenie terenu wokół budynku w miejscach, w których budynek nie posiada opaski;
- zmiany nachylenia istniejących płaszczyzn chodników, tak aby zapewnić odprowadzenie wody opadowej ze ścian budynku na chodnik, a nie na ściany fundamentowe;
- naprawę czap kominowych,
- renowację bramy wejściowej,
- założenie płytek gresowych na przedprożu i schodach w wejściu głównym.

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ

Załącznik nr 1-2 do SIWZ

Załącznik nr 3-8 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Załącznik nr 1 do wyjaśnień treści SIWZ nr 1

Informacja o unieważnieniu postępowania