Zobacz także:

IMPREZY SPORTOWE ODWOŁANE

W związku z rekomendacją ministra sportu, MOSiR Nowa Sól odwołuje wszystkie, organizowane przez siebie, imprezy sportowe zaplanowane na najbliższy miesiąc, tj. do dnia 10 kwietnia br.

Więcej…

Nabór uzupełniający na ratownika wodnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli ogłasza nabór uzupełniający na stanowisko ratownika wodnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

Więcej…

Wypełnij deklarację postoju łodzi na Marinie

MOSiR zaprasza do składania wniosków o postój łodzi na nowosolskiej Marinie w sezonie 2020. Osoby zainteresowane składają deklarację wyłącznie osobiście od dnia 1 marca 2020 roku w biurze na Przystani kajakowej (ul. Al. Wolności 1A).

Więcej…

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zapowiada coroczny otwarty turniej tenisa stołowego "Grand Prix Nowej Soli 2019". Turniej odbędzie się w pierwszym kwartale 2020 roku.

Grand Prix w tenisie stołowym to cykliczna impreza organizowania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Coroczne zawody składają się z cyklu 5 imprez. Najbliższa edycja rozegrana zostanie w następujących terminach:

I zawody - 4 stycznia 2020 /sobota/

II zawody - 18 stycznia /sobota/

III zawody - 1 lutego /sobota/

IV zawody - 15 lutego /sobota/

Finały - 29 lutego /sobota/

Rywalizacja tenisistów przebiegać będzie w hali sportowej MOSiR w Nowej Soli, przy ul. Św. Barbary 2.

Tegoroczny turniej rozegrany zostanie w pięciu kategoriach:

    open – rocznik 1986 i młodsi,
    oldbojów I: 35 – 45 lat - 1985 – 1975,
    oldbojów II: 46 – 59 lat - 1974 – 1961,
    oldbojów III: 60 lat i starsi - 1960 i starsi.

Turniej rozgrywany będzie wyłącznie w grach pojedynczych.

REGULAMIN Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego o „Grand Prix” Nowej Soli 2020

I. Cel:

    popularyzacja tenisa stołowego, masowej formy sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych
    na terenie miasta, powiatu i województwa lubuskiego.

II. Organizator:

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Soli,

    Kontakt: 67–100 Nowa Sól, ul. Św. Barbary 2, tel/fax 0-68 387 55 20, www.mosir-nowasol.pl,

III. Termin i miejsce:

    Turniej składa się z cyklu 5 imprez, odbywał się będzie w następujących terminach:

    I zawody - 04.01.2020

    II zawody - 18.01.2020

    III zawody - 01.02.2020

    IV zawody - 15.02.2020

    Finały - 29.02.2020

    wszystkie imprezy odbywać się będą w soboty w Hali Sportowej MOSiR w Nowej Soli, przy ul. Św. Barbary 2,

    początek za każdym razem o godz. 09.30 – open i oldboje I oraz o 11.00 oldboje II i III

    zapisy przyjmowane będą na miejscu od:

    godz. 08.45 – 09.15 (open i oldboje I)

    godz. 10.00 – 10.45 (oldboje II i III)

Uwaga:po wyznaczonym czasie na zapisy - zgłoszenia nie będą przyjmowane!.

IV. Sposób przeprowadzenia:

    turniej rozegrany zostanie w kategoriach:

    open – rocznik 1986 i młodsi,

    oldbojów I: 35 – 45 lat - 1985 – 1975,

    oldbojów II: 46 – 59 lat - 1974 – 1961,

    oldbojów III: 60 lat i starsi - 1960 i starsi.

    we wszystkich kategoriach kobiety i mężczyźni startują razem,

    system gier podany będzie każdorazowo na podstawie ilości startujących,

    turniej rozgrywany będzie wyłącznie w grach pojedynczych.

V. Warunki uczestnictwa:

    prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni występujący w III Lidze i niższych oraz niezrzeszeni

    obowiązuje wpisowe: dorośli 10 zł, młodzież do 18 lat i młodsi 5 zł.

    każdy startujący musi posiadać obowiązkowo strój sportowy i sprzęt sportowy zgodnie z przepisami PZTS oraz z miękkie obuwie halowe,

    każdy ma prawo do startu tylko i wyłącznie w jednej kategorii wiekowej,

    w wyjątkowych sytuacjach (za zgodą organizatora) zawodnik młodszy może startować w starszej kategorii, ale wówczas nie może startować w kategorii odpowiedniej do swojego roku urodzenia.

VI. Punktacja:

    w każdej kategorii punktowanych będzie 16 najlepszych miejsc w/g systemu: I – 16 pkt, II – 15, III – 14, ….XVI – 1,

    punktacji osobnej kobiet i mężczyzn nie będzie,

    w klasyfikacji generalnej liczyć się będą cztery najlepsze wyniki każdego startującego, a w przypadku równej ilości o wyższej pozycji decydować będzie wyższe miejsce w ostatnim turnieju finałowym,

    w przypadku równej ilości punktów uzyskanych w turnieju przez dwóch lub więcej zawodników
    o wyższym miejscu decydować będą bezpośrednie wyniki pomiędzy zainteresowanymi (dotyczy przypadku gier systemem „każdy z każdym”).

VII. Nagrody:

    zwycięzcy całego cyklu zdobędą nagrody rzeczowe i dyplomy w poszczególnych kategoriach za miejsca I – VI.

VIII. Postanowienia końcowe:

    turniej rozegrany zostanie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz przepisami PZTS,

    organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu, łącznie z dokonywaniem zmian,

    organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni podczas imprezy.

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Budynek główny

Kontakt:

ul. Świętej Barbary 2

Tel: +48 68 387 55 20

www.mosir-nowasol.pl

Park Krasnala

Kontakt:

ul. Al. Wolności

Tel: +48 68 415 66 69

ORLIK "KACZA GÓRKA"

Kontakt:

ul. Południowa

Tel: +48 68 415 66 68

Przystań pasażerska i Marina

Kontakt:

Marina

Tel: +48 68 38 71 944

Hala Widowiskowo-Sportowa

Kontakt:

ul.Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63

Stadion Sportowy

Kontakt:

ul. 1-go Maja 26

Tel: +48 68 387 78 07

Orlik Jana Pawła II

Kontakt:

ul. Jana Pawła II

Tel: +48 68 444 37 66

Orlik na Botanicznej

Kontakt:

ul. Botaniczna 22

Tel: +48 68 387 03 63