Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

PRZETARG NA NAJEM POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO W BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 33 W NOWEJ SOLI

Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli działając w imieniu i na rzecz Gminy Nowa Sól - Miasto ogłasza przetarg nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego położonego w piwnicy budynku przy ul. Kościuszki 33 w Nowej Soli o powierzchni 34,72 m2 składającego się z 2 pomieszczeń.

Informujemy, że w/w lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie. Składa się z 2 pomieszczeń o pow. 21,86 m2 i 12,86 m2 .

Cena wywoławcza za 1 m2 wynosi 5,00 zł + VAT = 6,15 zł

Postąpienie 0,10 zł

Przetarg w formie licytacji odbędzie się w siedzibie tut. Spółki ul. Wróblewskiego 7 dnia 23 maja 2017r. o godz. 11.00 pokój nr 5 (parter)

Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w siedzibie tut. Spółki lub telefonicznie /0-68/388-25-83 u Administratora bądź technika obszaru.

Zakład Usług Mieszkaniowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Soli zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn