Wydział gospodarki nieruchomościami

Kontakt:

tel. 68 459 03 43

PREZYDENT MIASTA NOWA SÓL
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2016.2147 ze zm.)

informuje, że odwołuje
wyznaczony na dzień 30 marca 2017 roku o godzinie 1100

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 6 miasta Nowa Sól, przy ul. Ekonomicznej, składającej się z działki nr 45/1, działki nr 43/31, działki nr 43/36 o łącznej powierzchni 1.5618ha, stanowiącej własność Gminy Nowa Sól – Miasto, z uwagi na zmianę koncepcji zagospodarowania nieruchomości.